مدیریت استراتژی

نام دانشجو: محمد خیری پور

تحقیق: بررسی استراتژی شرکت نوکیا

پست الکترونیک: kheiripour.mohammad@yahoo.com

نام دانشجو: حمید زین الدین

تحقیق: گروه مپنا

صنعت فولاد سازی در کشور

پست الکترونیک: shervin73@yahoo.com

نام دانشجو: محمد صیفوری

پروژه: استراتزی توسعه شهری (CDS) – نسخه پاورپوینت

پست الکترونیک: mohammad.seifoori@gmail.com